Kilinochchi NET

கிளிநொச்சியின் மிக அழகிய கிராமம் ஒன்றின் காணொளி

இலங்கையின் வடபகுதில் அமைந்துள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்டம். இயற்கை அரண்களும் காடுகளும் குளங்களும் வயல் நிலங்களுமாக மிக அழகிய பிரதேசமாக கிளிநொச்சி மாவட்டம் உள்ளது.

கிளிநொச்சி மவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஓர் கிராமம் தான் இராமநாதபுரம். மிக அழகிய இயற்கையுட கூடிய இக்கிராமத்தின் பல்வேறு சிறப்புக்களை இக்காணொ வாயிலாக நாம் அறிந்துகொள்வோம்