மழையுடனான வானிலையால் மரக்கறி விற்பனையில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்!

அதிக மழையுடனான வானிலையால் மரக்கறி விற்பனையில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக புறக்கோட்டை மெனிங் சந்தையின் பொது வர்த்தக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

அதிக மழையினால் நுகர்வோர், மரக்கறி கொள்வனவில் ஈடுபடும் வீதம் குறைவடைந்துள்ளதாக புறக்கோட்டை மெனிங் சந்தையின் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் லால் ஹெட்டிகே தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்படி ஒரு கிலோ கரட் 100 தொடக்கம் 130 ரூபாவிற்கும், லீக்ஸ் ஒரு கிலோ 50 ரூபாவிற்கும், முள்ளங்கி ஒரு கிலோ 50 தொடக்கம் 60 ரூபாவிற்கும், கோவா ஒரு கிலோ 70 தொடக்கம் 80 ரூபாவிற்கும் விற்பனை செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது